Gestoria en Benifai贸

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Benifai贸, que es troba a Comunitat Valenciana, segons les nostres dades hi resideixen 12204 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aqu铆 aniria la descripci贸 de la vostra gestoria. Amb les dades m茅s importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jur铆dica

Una gestoria assisteix a facilitar聽serveis d鈥檃dministraci贸聽a empreses, pimes i aut貌noms.聽D鈥檃questa manera, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.聽A m茅s, per llei, tota gestoria ha d’estar encap莽alada per un聽gestor col路legiat.聽Son, aleshores, una brutal assist猫ncia a petites i mitjanes empreses, aix铆 com a freelancesense treballadors a c脿rrec.聽Per aix貌, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaraci贸 d’impostos o qualsevol tipus de tr脿mit administratiu.

Qu猫 茅s una gestoria i com trobar-la en Benifai贸

A partir de la llei, a l’article 1 de l’Estatut Org脿nic, segons el聽Decret 424/1963 de l’1 de mar莽聽, evoca amb tot detall all貌 que 茅s un gestor.聽脡s d’un professional comanda de fer tr脿mits amb l’Administraci贸, a canvi d鈥檜n pagament.聽Queden excloses de la seva compet猫ncia, totes aquelles iniciatives que demandi una t猫cnica jur铆dica.聽Aix貌 no obstant, quan si requereixen aquests serveis, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden convidar en cas de necessitat.聽Aix貌 茅s aix铆, molts cops en聽her猫ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions聽.

En recapitulaci贸, un gestor el que far脿 per nosaltres ser脿, a mode d鈥檈xemple, renovar el nostre perm铆s de conduir, tramitar una聽llic猫ncia municipal聽, inscriure al聽Registre de la Propietat el聽nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l鈥檃dministraci贸.聽I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregar脿 [d鈥檌gual manera de presentaci贸 de la declaraci贸 trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci贸 anual de la renda o impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF).聽Tamb茅 ens far脿 d’alta a la聽Seguretat Social聽i a l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE). A m茅s d鈥檃ltres moltes coses.

Difer猫ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti贸 en Benifai贸

Tot i que una gestoria en general a m茅s col路labora, cal recalcar una s猫rie de particularitats.聽Per exemple, la part d鈥焌ssessoria d鈥焌quest tipus d鈥無rganitzacions s鈥焑ncarrega de temes fiscal i laboral.聽En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels聽tr脿mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i聽facturaci贸 d’un negoci, la gesti贸 d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la聽representaci贸 legal聽de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan莽ant burofax).

I, per con猫ixer una mica m茅s les coses diferents, cal dir que la funci贸 primera d’una assessoria radica a proposar les聽millors opcions als clients聽en una mat猫ria concreta.聽Les 脿rees m茅s importants s贸n la fiscal, la laboral i la comptable.聽Per aix貌, com a regla general els gestors solen mantenir una comunicaci贸 fluida amb els seus protegits (mitjan莽ant de correus electr貌nics o trucades) sobre聽subvencions o ajuts.聽Aix貌 ha passat la majoria de vegades amb la situaci贸 de pand猫mia COVID-19, ja que han tingut en tot moment al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apunt脿vem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al聽Col路legi Oficial de Gestors Administratius聽de la seva 脿rea geogr脿fica.聽Com a obligaci贸 cabdal, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la resid猫ncia de l鈥檈stat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitaci贸 judicial i (aix貌 potser 茅s el m茅s curi贸s) un聽t铆tol en Econ貌miques, Dret, Pol铆tiques o Empresarials.聽Per tant, s’han de passar les proves corresponents plantejades per l’Administraci贸, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut貌nom.

En relaci贸 amb a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a聽persona f铆sica, tot i qu猫 es pot valer de personal en n貌mina per ajudar-lo.聽La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una聽seu f铆sica.聽En cas de modificar de domicili social, s’ha de advertir a continuaci贸 al Col路legi Professional associat.聽Tamb茅, si es realitz茅s qualsevol gesti贸 a l鈥檈xterior de del local, ho hauria de avisar al Col路legi.聽Aix铆 que, poden comptar amb un聽煤nic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos complementaris de gestors associats.

Difer猫ncies entre gestories, assessories i despatxos jur铆dics

De fet, un聽despatx jur铆dic聽tamb茅 pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s鈥檋an desgranat amunt.聽Per貌, com tamb茅 hem enumerat, en cas de comptar amb una assist猫ncia puntual jur铆dica, els gestors/assessors ens posaran al moment en contacte amb un advocat o un notari.