Gestoria en Castell-Platja d’Aro

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Castell-Platja d’Aro, que es troba a Catalunya, segons els cens compta amb 10376 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, aleshores, una extraordinària contribució a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. D’aquesta manera, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Castell-Platja d’Aro

Oficialment, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional comanda de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles feines que exigeixi una tècnica jurídica. Malgrat això, en el moment que si requereixen aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitar-ho. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Castell-Platja d’Aro

Tot i que una gestoria normalment a més assisteix, cal especificar una sèrie de particularitats. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de temes fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria apoderada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per explorar una mica més les diferències, cal dir que la funció superior d’una assessoria és a orientar les millors opcions als clients en un tema concret. Les carpetes sobresortints són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, normalment els assessors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, es sol·licita ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de superar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de manifestar seguidament al Col·legi Professional que toqui. També, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de avisar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden disposar despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han enunciat al principi. Això no obstant, com també hem enunciat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.