Gestoria en Cervell贸

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Cervell贸, que est脿 a Catalunya, actualment t茅 7151 脿nimes.

LA TEVA GESTORIA

Aqu铆 aniria la descripci贸 de la vostra gestoria. Amb les dades m茅s importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jur铆dica

Una gestoria s鈥檜tilitza per donar聽serveis d鈥檃dministraci贸聽a empreses, pimes i aut貌noms.聽Aix铆 doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.聽A m茅s, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un聽gestor col路legiat.聽Son, aix铆 doncs, una excel路lent contribuci贸 a petites i mitjanes empreses, aix铆 com a freelancesense treballadors a c脿rrec.聽Aix铆, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaraci贸 d’impostos o qualsevol tipus de tr脿mit administratiu.

Qu猫 茅s una gestoria i com trobar-la en Cervell贸

De manera oficial, a l’article n煤mero 1 de l’Estatut Org脿nic, segons el聽Decret 424/1963 de l’1 de mar莽聽, especifica amb tota claredat all貌 que 茅s un gestor.聽脡s d’un professional encarregat de presentar tr脿mits amb l’Administraci贸, a canvi d鈥檜nes dietes.聽Queden llevades de la seva compet猫ncia, totes aquelles comandes que necessitin una t猫cnica jur铆dica.聽Aix貌 no obstant, quan si s贸n necessaris aquests serveis, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden convidar en cas de necessitar-ho.聽Aix貌 茅s aix铆, principalment en聽her猫ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions聽.

En conclusi贸, un gestor el que far脿 per nosaltres ser脿, per exemple, renovar el nostre perm铆s de conduir, tramitar una聽llic猫ncia municipal聽, inscriure al聽Registre de la Propietat el聽nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l鈥檃dministraci贸.聽I, pel que fa a les empreses o els aut貌noms, s’encarregar脿 [d鈥檌gual manera de presentaci贸 de la declaraci贸 trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci贸 anual de la renda , impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF).聽Tamb茅 ens far脿 d’alta a la聽Seguretat Social聽i a l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE). A m茅s d鈥檃ltres moltes coses.

Difer猫ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti贸 en Cervell贸

Tot i que una gestoria normalment a m茅s assesora, cal destacar una s猫rie de caracter铆stiques.聽A mode d鈥檈xemple, la part d鈥焌ssessoria d鈥焌quest tipus d鈥無rganitzacions s鈥焑ncarrega de l鈥檕rientaci贸 fiscal i laboral.聽En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada de forma exclusiva dels聽tr脿mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i聽facturaci贸 d’un negoci, la gesti贸 d’empreses, l’alta o baixa d’aut貌noms i la聽representaci贸 legal聽d’aut貌noms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan莽ant burofax).

A m茅s, per indagar una mica m茅s les coses diferents, cal dir que la funci贸 principal d’una assessoria rau a assessorar les聽millors opcions als usuaris聽en un tema concret.聽Les disciplines sobresortints s贸n la fiscal, la laboral i la comptable.聽Per aix貌, ordin脿riament els gestors solen mantenir una comunicaci贸 fluida amb els seus clients (mitjan莽ant de correus electr貌nics o trucades) sobre聽subvencions o ajuts.聽Aix貌 ha passat molts cops amb la situaci贸 de pand猫mia COVID-19, ja que han tingut tothora informats els seus protegits de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com d猫iem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al聽Col路legi Oficial de Gestors Administratius聽de la seva 脿rea geogr脿fica.聽Com a exig猫ncia b脿sic, s鈥檌mpossa ser espanyol o tenir la resid猫ncia de l鈥檈stat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitaci贸 judicial i (aix貌 potser 茅s el m茅s elemental) un聽t铆tol en Econ貌miques, Dret, Pol铆tiques o Empresarials.聽Aix铆, s’han de excedir les proves obligat貌ries plantejades per l’Administraci贸, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut貌nom.

Quant a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a聽persona f铆sica, Malgrat aix貌 es pot valer de personal en n貌mina per ajudar-lo.聽La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una聽seu f铆sica.聽En cas de modificar de domicili social, s’ha de avisar a tot c贸rrer al Col路legi Professional associat.聽Aix铆 mateix, si es realitz茅s qualsevol gesti贸 a fora de la seu, ho hauria de notar al Col路legi.聽En Conseq眉猫ncia, poden comptar amb un聽煤nic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos addicionals de gestors associats.

Converg猫ncia entre gestories, assessories i despatxos jur铆dics

En efecte, un聽despatx jur铆dic聽tamb茅 pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem ressenyat amb antelaci贸.聽Tot i aix铆, com tamb茅 hem indicat, en cas de comptar amb una implicaci贸 puntual jur铆dica, els gestors/assessors ens posaran corrents en contacte amb un advocat o un notari.