Gestoria en Creixell

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Creixell, situada a Catalunya, oficialment hi habiten 3526 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral РFiscal РJurídica

Una gestoria contribueix a proveir¬†serveis d‚Äôadministraci√≥¬†a empreses, pimes i aut√≤noms.¬†D‚Äôaquesta manera, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.¬†A m√©s, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un¬†gestor col¬∑legiat.¬†Suposen, aix√≠, una sorprenent contribuci√≥ a petites i mitjanes empreses, aix√≠ com a aut√≤noms¬†sense treballadors a c√†rrec.¬†Igualment, actuen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaraci√≥ d’impostos o qualsevol tipus de tramitaci√≥ administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Creixell

A partir de la llei, a l’article 1 de l’Estatut Org√†nic, segons el¬†Decret 424/1963 de l’1 de mar√߬†, evoca amb tot detall all√≤ que √©s un gestor.¬†Es tracta d’un professional comanda de tramitar amb l’Administraci√≥, a canvi d’uns honoraris.¬†Queden llevades de la seva compet√®ncia, totes aquelles comandes que calgui una t√®cnica jur√≠dica.¬†Desgrat de, quan si es necessiten aquests refor√ßos, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de ser necessari.¬†Aix√≤ √©s aix√≠, la majoria de vegades en¬†her√®ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions¬†.

En recapitulaci√≥, un gestor el que dur√† a terme per nosaltres ser√†, per exemple, renovar el nostre perm√≠s de conduir, tramitar una¬†llic√®ncia municipal¬†, inscriure al¬†Registre de la Propietat el¬†nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius.¬†I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregar√† [igualment de presentaci√≥ de la declaraci√≥ trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci√≥ anual de la renda , impost sobre la renda de les persones f√≠siques (IRPF).¬†Tamb√© ens donar√† d’alta a la¬†Seguretat Social¬†i a l’impost sobre activitats econ√≤miques (IAE). A m√©s d‚Äôaltres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Creixell

Encara que una gestoria com a regla general a m√©s fa costat, cal remarcar una s√®rie de difer√®ncies.¬†Per exemple, la part d‚Äüassessoria d‚Äüaquest tipus de gestories s‚Äüencarrega de d‚Äôafers fiscal i laboral.¬†En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada nom√©s dels¬†tr√†mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i¬†facturaci√≥ d’un negoci, la gesti√≥ d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la¬†representaci√≥ legal¬†d’aut√≤noms (per exemple, quan es fan reclamacions a trav√©s de burofax).

I, per descobrir una mica m√©s les coses diferents, cal dir que la funci√≥ superior d’una assessoria radica a presentar les¬†millors opcions als usuaris¬†en un tema concret.¬†Les √†rees fonamentals s√≥n la fiscal, la laboral i la comptable.¬†D‚Äôaquesta manera, en general els gestors solen mantenir una comunicaci√≥ fluida amb els seus clients (mitjan√ßant de correus electr√≤nics o trucades) referent a¬†subvencions o ajuts.¬†Aix√≤ ha passat la majoria de vegades amb la situaci√≥ de pand√®mia COVID-19, ja que han tingut cont√≠nuament informats els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com d√®iem m√©s amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al¬†Col¬∑legi Oficial de Gestors Administratius¬†de la seva √†rea geogr√†fica.¬†Com a obligaci√≥ b√†sic, cal ser de nacionalitat espanyola o tenir la resid√®ncia de l‚Äôestat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitaci√≥ judicial i (aix√≤ potser √©s el m√©s ressenyable) un¬†t√≠tol en Econ√≤miques, Dret, Pol√≠tiques o Empresarials.¬†Per tant, s’han de aprovar les proves necess√†ries indicades per l’Administraci√≥, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut√≤nom.

Referent a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a¬†persona f√≠sica, Aix√≤ no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo.¬†La gestoria ha de comptar igualment amb una¬†seu f√≠sica.¬†En cas de despla√ßament de domicili social, s’ha de advertir a continuaci√≥ al Col¬∑legi Professional corresponent.¬†Tamb√©, si es realitz√©s qualsevol gesti√≥ fora de del despatx, ho hauria de notar al Col¬∑legi.¬†Aix√≠, poden comptar amb un¬†√ļnic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos adjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem indicat abans. Això no obstant, com també hem descrit, en cas de comptar amb una ajuda puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran ràpidament en contacte amb un advocat o un notari.