Gestoria en Guadassuar

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Guadassuar, que està a Comunitat Valenciana, segons el darrer cens compta amb 5568 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regentada per un gestor col·legiat. Suposen, per tant, una sensacional assistència a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Per tant, faenegen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Guadassuar

A partir de la llei, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , detalla amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional comanda de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que necessitin una tècnica jurídica. Malgrat això, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de necessitar-ho. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Guadassuar

Encara que una gestoria per sistema també assisteix, cal detallar una sèrie de diferències. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per tenir al cap una mica més les coses diferents, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria és a indicar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les carpetes sobresortints són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, correntment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, es necessari ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de excedir les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de advertir a tot córrer al Col·legi Professional oportú. A més, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de notificar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos accessoris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem puntualitzat amb antelació. No obstant això, com també hem descrit, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.