Gestoria en l’Alf√†s del Pi

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de l’Alf√†s del Pi, situada a Comunitat Valenciana, ara mateix hi viuen 21011 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral РFiscal РJurídica

Una gestoria serveix per aportar¬†serveis d‚Äôadministraci√≥¬†a empreses, pimes i aut√≤noms.¬†Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.¬†A m√©s, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un¬†gestor col¬∑legiat.¬†Suposen, tantmateix, una majestuosa contribuci√≥ a petites i mitjanes empreses, aix√≠ com a aut√≤noms¬†sense treballadors a c√†rrec.¬†Per aix√≤, faenegen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaraci√≥ d’impostos o qualsevol tipus de tr√†mit administratiu.

Qu√® √©s una gestoria i com trobar-la en l’Alf√†s del Pi

A partir de la llei, a l’article n√ļmero 1 de l’Estatut Org√†nic, segons el¬†Decret 424/1963 de l’1 de mar√߬†, defineix amb tot detall all√≤ que √©s un gestor.¬†Es tracta d’un professional comanda de tramitar amb l’Administraci√≥, a canvi d‚Äôun pagament.¬†Queden fora de la seva compet√®ncia, totes aquelles accions que exigeixi una t√®cnica jur√≠dica.¬†Aix√≤ no obstant, quan si requereixen aquests refor√ßos, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitat.¬†Aix√≤ √©s aix√≠, moltes vegades en¬†her√®ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions¬†.

En recapitulaci√≥, un gestor el que dur√† a terme per nosaltres ser√†, posem per cas, renovar el nostre perm√≠s de conduir, tramitar una¬†llic√®ncia municipal¬†, inscriure al¬†Registre de la Propietat el¬†nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius.¬†I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregar√† [igualment de presentaci√≥ de la declaraci√≥ trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci√≥ anual de la renda o impost sobre la renda de les persones f√≠siques (IRPF).¬†Tamb√© ens far√† d’alta a la¬†Seguretat Social¬†i a l’impost sobre activitats econ√≤miques (IAE). A m√©s d‚Äôaltres moltes coses.

Difer√®ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti√≥ en l’Alf√†s del Pi

Encara que una gestoria normalment a m√©s ajuda, cal formular una s√®rie de particularitats.¬†En aquest cas, la part d‚Äüassessoria d‚Äüaquest tipus d‚Äüorganitzacions s‚Äüencarrega de temes fiscal i laboral.¬†En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada nom√©s dels¬†tr√†mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i¬†facturaci√≥ d’un negoci, la gesti√≥ d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la¬†representaci√≥ legal¬†de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a trav√©s de burofax).

A m√©s, per descobrir una mica m√©s les difer√®ncies, cal dir que la funci√≥ rellevant d’una assessoria consisteix a assessorar les¬†millors opcions als clients¬†en una mat√®ria concreta.¬†Les carpetes m√©s importants s√≥n la fiscal, la laboral i la comptable.¬†D‚Äôaquesta manera, per sistema els gestors solen mantenir una comunicaci√≥ continuada amb els seus clients (a trav√©s de correus electr√≤nics o tel√®fon) referent a¬†subvencions o ajuts.¬†Aix√≤ ha passat la majoria de vegades amb la situaci√≥ de pand√®mia COVID-19, ja que han tingut tothora al dia els seus clients de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apunt√†vem m√©s amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al¬†Col¬∑legi Oficial de Gestors Administratius¬†de la seva √†rea geogr√†fica.¬†Com a obligaci√≥ determinant, s‚Äôimpossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la resid√®ncia de l‚Äôestat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitaci√≥ judicial i (aix√≤ potser √©s el m√©s curi√≥s) un¬†t√≠tol en Econ√≤miques, Dret, Pol√≠tiques o Empresarials.¬†Aleshores, s’han de excedir les proves necess√†ries indicades per l’Administraci√≥, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes necess√†ries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut√≤nom.

Referent a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a¬†persona f√≠sica, Aix√≤ no obstant es pot valer de personal en n√≤mina per ajudar-lo.¬†La gestoria ha de comptar altrament amb una¬†seu f√≠sica.¬†En cas de despla√ßament de domicili social, s’ha de advertir r√†pidament al Col¬∑legi Professional que toqui.¬†Addicionalment, si es realitz√©s qualsevol gesti√≥ fora de del local, ho hauria de fer arribar al Col¬∑legi.¬†Aix√≠, poden comptar amb un¬†√ļnic despatx auxiliar, tot i qu√® es poden tenir despatxos addicionals de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han assenyalat amunt. Però, com també hem descrit, en cas de comptar amb una ajuda puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de forma immediata en contacte amb un advocat o un notari.