Gestoria en Ma贸

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Ma贸, empla莽ada a Illes Balears, agafant el cens compta amb 29125 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aqu铆 aniria la descripci贸 de la vostra gestoria. Amb les dades m茅s importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jur铆dica

Una gestoria ajuda a subministrar聽serveis d鈥檃dministraci贸聽a empreses, pimes i aut貌noms.聽Aix铆 doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.聽A m茅s, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un聽gestor col路legiat.聽Son, aix铆 doncs, una extraordin脿ria sosteniment a petites i mitjanes empreses, aix铆 com a treballadors聽freelancesense treballadors a c脿rrec.聽Aleshores, actuen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaraci贸 d’impostos o qualsevol tipus de tr脿mit administratiu.

Qu猫 茅s una gestoria i com trobar-la en Ma贸

Segons l鈥檕rdenament vigent, a l’article n煤mero 1 de l’Estatut Org脿nic, segons el聽Decret 424/1963 de l’1 de mar莽聽, detalla amb tot detall all貌 que s贸n els gestors.聽脡s d’un professional comanda de fer tr脿mits amb l’Administraci贸, a canvi d鈥檜n pagament.聽Queden excloses de la seva compet猫ncia, totes aquelles feines que demani una t猫cnica jur铆dica.聽Desgrat de, quan si s贸n necessaris aquests refor莽os, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol路licitar en cas de necessitat.聽Aix貌 茅s aix铆, moltes vegades en聽her猫ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions聽.

En resum, un gestor el que far脿 per nosaltres ser脿, a mode d鈥檈xemple, renovar el nostre perm铆s de conduir, tramitar una聽llic猫ncia municipal聽, inscriure al聽Registre de la Propietat el聽nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius.聽I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregar脿 [d鈥檌gual manera de presentaci贸 de la declaraci贸 trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci贸 anual de la renda , impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF).聽Tamb茅 ens donar脿 d’alta a la聽Seguretat Social聽i a l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE). A m茅s d鈥檃ltres moltes gestions.

Difer猫ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti贸 en Ma贸

Encara que una gestoria habitualment tamb茅 ajuda, cal especificar una s猫rie de difer猫ncies.聽En aquest sentit, la part d鈥焌ssessoria d鈥焌quest tipus de gestories s鈥焑ncarrega de l鈥檕rientaci贸 fiscal i laboral.聽En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada nom茅s dels聽tr脿mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i聽facturaci贸 d’un negoci, la gesti贸 d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la聽representaci贸 legal聽de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan莽ant burofax).

I, per tenir al cap una mica m茅s les difer猫ncies, cal dir que la funci贸 important d’una assessoria rau a proposar les聽millors opcions als usuaris聽en un tema concret.聽Les especialitats m茅s importants s贸n la fiscal, la laboral i la comptable.聽Aleshores, per sistema els assessors solen mantenir una comunicaci贸 continuada amb els seus usuaris (a trav茅s de correus electr貌nics o tel猫fon) sobre聽subvencions o ajuts.聽Aix貌 ha passat la majoria de vegades amb la situaci贸 de pand猫mia COVID-19, ja que han tingut sense cessar al dia els seus protegits de les darreres not铆cies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com d猫iem m茅s amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al聽Col路legi Oficial de Gestors Administratius聽de la seva 脿rea geogr脿fica.聽Com a requisits crucial, cal ser espanyol o tenir la resid猫ncia espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitaci贸 judicial i (aix貌 potser 茅s el m茅s elemental) un聽t铆tol en Econ貌miques, Dret, Pol铆tiques o Empresarials.聽Aix铆, s’han de guanyar les proves obligat貌ries plantejades per l’Administraci贸, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes obligat貌ries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut貌nom.

Amb relaci贸 a a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a聽persona f铆sica, Aix貌 no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo.聽La gestoria ha de comptar altrament amb una聽seu f铆sica.聽En cas de despla莽ament de domicili social, s’ha de declarar a l鈥檌nstant al Col路legi Professional que toqui.聽Aix铆 mateix, si es realitz茅s qualsevol gesti贸 fora de del local, ho hauria de notificar al Col路legi.聽Aix铆 doncs, poden comptar amb un聽煤nic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos addicionals de gestors associats.

Difer猫ncies entre gestories, assessories i despatxos jur铆dics

Veritablement, un聽despatx jur铆dic聽tamb茅 pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exig猫ncies que hem indicat abans.聽Per aix貌, com tamb茅 hem descrit, en cas de comptar amb una contribuci贸 puntual jur铆dica, els gestors/assessors ens posaran r脿pidament en contacte amb un advocat o un notari.