Gestoria en Matar贸

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Matar贸, empla莽ada a Catalunya, agafant el cens t茅 121722 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aqu铆 aniria la descripci贸 de la vostra gestoria. Amb les dades m茅s importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jur铆dica

Una gestoria ajuda a proveir聽serveis d鈥檃dministraci贸聽a empreses, pimes i aut貌noms.聽Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.聽A m茅s, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un聽gestor col路legiat.聽Suposen, aleshores, una espectacular ajuda a petites i mitjanes empreses, aix铆 com a aut貌nomssense treballadors a c脿rrec.聽Per tant, faenegen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaraci贸 d’impostos o qualsevol tipus de tr脿mit administratiu.

Qu猫 茅s una gestoria i com trobar-la en Matar贸

Legalment, a l’article n煤mero 1 de l’Estatut Org脿nic, segons el聽Decret 424/1963 de l’1 de mar莽聽, puntualitza amb tot detall all貌 que s贸n els gestors.聽Es tracta d’un professional comanda de tramitar amb l’Administraci贸, a canvi d鈥檜n pagament.聽Queden excloses de la seva compet猫ncia, totes aquelles iniciatives que requereixin una t猫cnica jur铆dica.聽Si b茅, quan si s贸n necessaris aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de ser necessari.聽Aix貌 茅s aix铆, la majoria de vegades en聽her猫ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions聽.

En conclusi贸, un gestor el que far脿 per nosaltres ser脿, sense anar m茅s lluny, renovar el nostre perm铆s de conduir, tramitar una聽llic猫ncia municipal聽, inscriure al聽Registre de la Propietat el聽nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l鈥檃dministraci贸.聽I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregar脿 [d鈥檌gual manera de presentaci贸 de la declaraci贸 trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci贸 anual de la renda o impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF).聽Tamb茅 ens donar脿 d’alta a la聽Seguretat Social聽i a l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE). A m茅s d鈥檃ltres moltes coses.

Difer猫ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti贸 en Matar贸

Tot i que una gestoria en general tamb茅 assisteix, cal recalcar una s猫rie de difer猫ncies.聽A mode d鈥檈xemple, la part d鈥焌ssessoria d鈥焌quest tipus d鈥無rganitzacions s鈥焑ncarrega de temes fiscal i laboral.聽Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels聽tr脿mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i聽facturaci贸 d’un negoci, la gesti贸 d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la聽representaci贸 legal聽de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan莽ant burofax).

I, per con猫ixer una mica m茅s les coses diferents, cal dir que la funci贸 fonamental d’una assessoria radica a indicar les聽millors opcions als clients聽en un tema concret.聽Les disciplines fonamentals s贸n la fiscal, la laboral i la comptable.聽Aix铆, regularment els gestors solen mantenir una comunicaci贸 fluida amb els seus representats (mitjan莽ant de correus electr貌nics o tel猫fon) sobre聽subvencions o ajuts.聽Aix貌 ha passat moltes vegades amb la situaci贸 de pand猫mia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indic脿vem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al聽Col路legi Oficial de Gestors Administratius聽de la seva 脿rea geogr脿fica.聽Com a requisits b脿sic, cal ser espanyol o tenir la resid猫ncia espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitaci贸 judicial i (aix貌 potser 茅s el m茅s ressenyable) un聽t铆tol en Econ貌miques, Dret, Pol铆tiques o Empresarials.聽Tantmateix, s’han de aprovar les proves obligat貌ries plantejades per l’Administraci贸, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligat貌ries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut貌nom.

A prop貌rit de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a聽persona f铆sica, tot i qu猫 es pot valer de personal contractat per ajudar-lo.聽La gestoria ha de comptar igualment amb una聽seu f铆sica.聽En cas de alteraci贸 de domicili social, s’ha de apuntar corrents al Col路legi Professional associat.聽Tamb茅, si es realitz茅s qualsevol gesti贸 fora de del despatx, ho hauria de comunicar al Col路legi.聽Aix铆, poden comptar amb un聽煤nic despatx auxiliar, tot i qu猫 es poden obrir despatxos auxiliars de gestors associats.

Difer猫ncies entre gestories, assessories i despatxos jur铆dics

Veritablement, un聽despatx jur铆dic聽tamb茅 pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s鈥檋an desgranat al principi.聽Aix铆 i tot, com tamb茅 hem assenyalat, en cas de comptar amb una contribuci贸 puntual jur铆dica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.