Gestoria en Palam贸s

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Palam贸s, empla莽ada a Catalunya, ara mateix compta amb 18161 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aqu铆 aniria la descripci贸 de la vostra gestoria. Amb les dades m茅s importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jur铆dica

Una gestoria contribueix a proporcionar聽serveis d鈥檃dministraci贸聽a empreses, pimes i aut貌noms.聽Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.聽A m茅s, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un聽gestor col路legiat.聽Son, aix铆, una incre茂ble col路laboraci贸 a petites i mitjanes empreses, aix铆 com a aut貌nomssense treballadors a c脿rrec.聽D鈥檃questa manera, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaraci贸 d’impostos o qualsevol tipus de tr脿mit administratiu.

Qu猫 茅s una gestoria i com trobar-la en Palam贸s

A partir de la llei, a l’article 1 de l’Estatut Org脿nic, segons el聽Decret 424/1963 de l’1 de mar莽聽, puntualitza amb tota claredat all貌 que 茅s un gestor.聽脡s d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administraci贸, a canvi d’uns honoraris.聽Queden llevades de la seva compet猫ncia, totes aquelles accions que exigeixi una t猫cnica jur铆dica.聽Si b茅, quan si es necessiten aquests suports, els gestors col路laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de necessitar-ho.聽Aix貌 茅s aix铆, principalment en聽her猫ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions聽.

En s铆ntesi, un gestor el que dur脿 a terme per nosaltres ser脿, a mode d鈥檈xemple, renovar el nostre perm铆s de conduir, tramitar una聽llic猫ncia municipal聽, inscriure al聽Registre de la Propietat el聽nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l鈥檃dministraci贸.聽I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregar脿 [d鈥檌gual manera de presentaci贸 de la declaraci贸 trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci贸 anual de la renda o impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF).聽Tamb茅 ens donar脿 d’alta a la聽Seguretat Social聽i a l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE). A m茅s d鈥檃ltres moltes gestions.

Difer猫ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti贸 en Palam贸s

Encara que una gestoria usualment tamb茅 assesora, cal real莽ar una s猫rie de difer猫ncies.聽En aquest cas, la part d鈥焌ssessoria d鈥焌quest tipus d鈥無rganitzacions s鈥焑ncarrega de d鈥檃fers fiscal i laboral.聽Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada 煤nicament dels聽tr脿mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i聽facturaci贸 d’un negoci, la gesti贸 d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la聽representaci贸 legal聽d’aut貌noms (per exemple, quan es fan reclamacions a trav茅s de burofax).

I, per con猫ixer una mica m茅s les difer猫ncies, cal dir que la funci贸 superior d’una assessoria resideix a proposar les聽millors opcions als clients聽en una mat猫ria concreta.聽Les disciplines m茅s rellevants s贸n la fiscal, la laboral i la comptable.聽Aix铆 que, per sistema els assessors solen mantenir una comunicaci贸 fluida amb els seus usuaris (mitjan莽ant de correus electr貌nics o tel猫fon) referent a聽subvencions o ajuts.聽Aix貌 ha passat principalment amb la situaci贸 de pand猫mia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus representats de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indic脿vem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al聽Col路legi Oficial de Gestors Administratius聽de la seva 脿rea geogr脿fica.聽Com a obligaci贸 cabdal, s鈥檌mpossa ser espanyol o tenir la resid猫ncia de l鈥檈stat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitaci贸 judicial i (aix貌 potser 茅s el m茅s b脿sic) un聽t铆tol en Econ貌miques, Dret, Pol铆tiques o Empresarials.聽Aix铆 doncs, s’han de passar les proves corresponents marcades per l’Administraci贸, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut貌nom.

En refer猫ncia a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a聽persona f铆sica, Tot i qu猫 es pot valer de personal en n貌mina per ajudar-lo.聽La gestoria ha de comptar igualment amb una聽seu f铆sica.聽En cas de despla莽ament de domicili social, s’ha de declarar al moment al Col路legi Professional oport煤.聽Addicionalment, si es realitz茅s qualsevol gesti贸 fora de la seu, ho hauria de notar al Col路legi.聽Aix铆 doncs, poden comptar amb un聽煤nic despatx auxiliar, tot i qu猫 es poden disposar despatxos auxiliars de gestors associats.

Converg猫ncia entre gestories, assessories i despatxos jur铆dics

En realitat, un聽despatx jur铆dic聽tamb茅 pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exig猫ncies que s鈥檋an ressenyat a l鈥檃rticle.聽Per aix貌, com tamb茅 hem assenyalat, en cas de comptar amb una assist猫ncia puntual jur铆dica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.