Gestoria en Salou

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Salou, que està a Catalunya, actualment compta amb 26649 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Son, així que, una extraordinària assistència a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Igualment, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Salou

Legalment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , delimita amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles accions que demandi una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si calen aquests suports, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden convidar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Salou

Encara que una gestoria regularment a més fa d’assessorament, cal ressaltar una sèrie de trets. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per descobrir una mica més les diferències, cal dir que la funció sobresortint d’una assessoria és a indicar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les carpetes importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, usualment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut de continu informats els seus representats de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits crucial, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de excedir les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de apuntar de seguida al Col·legi Professional oportú. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de del despatx, ho hauria de avisar al Col·legi. De manera que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han assenyalat amunt. Amb tot i això, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran ràpidament en contacte amb un advocat o un notari.