Gestoria en Sant Andreu de Llavaneres

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Andreu de Llavaneres, que està a Catalunya, agafant el cens hi resideixen 10181 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral РFiscal РJurídica

Una gestoria serveix per subministrar¬†serveis d‚Äôadministraci√≥¬†a empreses, pimes i aut√≤noms.¬†Per aix√≤, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.¬†A m√©s, per llei, tota gestoria ha d’estar governada per un¬†gestor col¬∑legiat.¬†Suposen, aix√≠ que, una notable refor√ß a petites i mitjanes empreses, aix√≠ com a aut√≤noms¬†sense treballadors a c√†rrec.¬†Aix√≠, treballen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaraci√≥ d’impostos o qualsevol tipus de tr√†mit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Andreu de Llavaneres

Segons l‚Äôordenament vigent, a l’article n√ļmero √ļ de l’Estatut Org√†nic, segons el¬†Decret 424/1963 de l’1 de mar√߬†, puntualitza amb tot detall all√≤ que s√≥n els gestors.¬†Es tracta d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administraci√≥, a canvi d‚Äôunes dietes.¬†Queden excloses de la seva compet√®ncia, totes aquelles feines que demandi una t√®cnica jur√≠dica.¬†Desgrat de, quan si s√≥n necessaris aquests serveis, els gestors col¬∑laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden requerir en cas de necessitar-ho.¬†Aix√≤ √©s aix√≠, principalment en¬†her√®ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions¬†.

En conclusi√≥, un gestor el que far√† per nosaltres ser√†, a mode d‚Äôexemple, renovar el nostre perm√≠s de conduir, tramitar una¬†llic√®ncia municipal¬†, inscriure al¬†Registre de la Propietat el¬†nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius.¬†I, pel que fa a les empreses o els aut√≤noms, s’encarregar√† [igualment de presentaci√≥ de la declaraci√≥ trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci√≥ anual de la renda , impost sobre la renda de les persones f√≠siques (IRPF).¬†Tamb√© ens donar√† d’alta a la¬†Seguretat Social¬†i a l’impost sobre activitats econ√≤miques (IAE). A m√©s d‚Äôaltres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Andreu de Llavaneres

Tot i que una gestoria regularment tamb√© ajuda, cal real√ßar una s√®rie de especialitats.¬†Per exemple, la part d‚Äüassessoria d‚Äüaquest tipus de gestories s‚Äüencarrega de temes fiscal i laboral.¬†Per la seva part, la gestoria com a tal estaria apoderada √ļnicament dels¬†tr√†mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i¬†facturaci√≥ d’un negoci, la gesti√≥ d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la¬†representaci√≥ legal¬†d’aut√≤noms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan√ßant burofax).

A m√©s, per descobrir una mica m√©s les coses diferents, cal dir que la funci√≥ sobresortint d’una assessoria rau a recomanar les¬†millors opcions als usuaris¬†en una mat√®ria concreta.¬†Les disciplines m√©s importants s√≥n la fiscal, la laboral i la comptable.¬†D‚Äôaquesta manera, habitualment els gestors solen mantenir una comunicaci√≥ fixa amb els seus protegits (mitjan√ßant de correus electr√≤nics o trucades) referent a¬†subvencions o ajuts.¬†Aix√≤ ha passat moltes vegades amb la situaci√≥ de pand√®mia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus representats de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com d√®iem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al¬†Col¬∑legi Oficial de Gestors Administratius¬†de la seva √†rea geogr√†fica.¬†Com a requisits b√†sic, es requereix ser espanyol o tenir la resid√®ncia de l‚Äôestat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitaci√≥ judicial i (aix√≤ potser √©s el m√©s curi√≥s) un¬†t√≠tol en Econ√≤miques, Dret, Pol√≠tiques o Empresarials.¬†Per aix√≤, s’han de superar les proves necess√†ries indicades per l’Administraci√≥, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut√≤nom.

Envers a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a¬†persona f√≠sica, Malgrat aix√≤ es pot valer de personal contractat per ajudar-lo.¬†La gestoria ha de comptar altrament amb una¬†seu f√≠sica.¬†En cas de modificar de domicili social, s’ha de manifestar seguidament al Col¬∑legi Professional que toqui.¬†Aix√≠ mateix, si es realitz√©s qualsevol gesti√≥ a fora de del despatx, ho hauria de fer arribar al Col¬∑legi.¬†Aix√≠, poden comptar amb un¬†√ļnic despatx auxiliar, tot i qu√® es poden tenir despatxos afegits de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que hem assenyalat amunt. Així i tot, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a tot córrer en contacte amb un advocat o un notari.