Gestoria en Sant Vicenç de Montalt

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Vicenç de Montalt, situada a Catalunya, agafant el cens compta amb 6007 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regentada per un gestor col·legiat. Suposen, així, una meravellosa sosteniment a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Igualment, treballen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Vicenç de Montalt

De manera oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , precisa amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles tasques que calgui una tècnica jurídica. Tot i això, en el moment que si són necessaris aquests serveis, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de necessitat. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Vicenç de Montalt

Encara que una gestoria per sistema a més assesora, cal ressaltar una sèrie de diferències. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per conèixer una mica més les coses diferents, cal dir que la funció superior d’una assessoria resideix a exhortar les millors opcions als clients en un tema concret. Les carpetes bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, en general els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació determinant, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de passar les proves pertinents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de apuntar ràpidament al Col·legi Professional associat. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. En conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos conjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem descrit abans. No obstant això, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.