Gestoria en Santa Coloma de Cervell贸

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Santa Coloma de Cervell贸, que es troba a Catalunya, actualment hi habiten 7086 脿nimes.

LA TEVA GESTORIA

Aqu铆 aniria la descripci贸 de la vostra gestoria. Amb les dades m茅s importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jur铆dica

Una gestoria contribueix a facilitar聽serveis d鈥檃dministraci贸聽a empreses, pimes i aut貌noms.聽Aix铆 que, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.聽A m茅s, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un聽gestor col路legiat.聽Suposen, tantmateix, una sorprenent suport a petites i mitjanes empreses, aix铆 com a freelancesense treballadors a c脿rrec.聽Tantmateix, treballen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaraci贸 d’impostos o qualsevol tipus de tramitaci贸 administrativa.

Qu猫 茅s una gestoria i com trobar-la en Santa Coloma de Cervell贸

Legalment, a l’article 1 de l’Estatut Org脿nic, segons el聽Decret 424/1963 de l’1 de mar莽聽, apunta amb tota claredat all貌 que s贸n els gestors.聽Es tracta d’un professional encomanat de presentar tr脿mits amb l’Administraci贸, a canvi d鈥檜n pagament.聽Hi estan fora de la seva compet猫ncia, totes aquelles tasques que demani una t猫cnica jur铆dica.聽Desgrat de, quan si es necessiten aquests suports, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de necessitar-ho.聽Aix貌 茅s aix铆, moltes vegades en聽her猫ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions聽.

En recapitulaci贸, un gestor el que dur脿 a terme per nosaltres ser脿, posem per cas, renovar el nostre perm铆s de conduir, tramitar una聽llic猫ncia municipal聽, inscriure al聽Registre de la Propietat el聽nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius.聽I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregar脿 [igualment de presentaci贸 de la declaraci贸 trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci贸 anual de la renda o impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF).聽Tamb茅 ens far脿 d’alta a la聽Seguretat Social聽i a l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE). A m茅s d鈥檃ltres moltes coses.

Difer猫ncies entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gesti贸 en Santa Coloma de Cervell贸

Tot i que una gestoria per sistema tamb茅 assesora, cal ressaltar una s猫rie de caracter铆stiques.聽En aquest sentit, la part d鈥焌ssessoria d鈥焌quest tipus de gestories s鈥焑ncarrega de temes fiscal i laboral.聽Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels聽tr脿mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i聽facturaci贸 d’un negoci, la gesti贸 d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la聽representaci贸 legal聽de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan莽ant burofax).

I, per llistar una mica m茅s les difer猫ncies, cal dir que la funci贸 important d’una assessoria resideix a avisar les聽millors opcions als usuaris聽en una mat猫ria concreta.聽Les branques fonamentals s贸n la fiscal, la laboral i la comptable.聽Aleshores, regularment els assessors solen mantenir una comunicaci贸 fixa amb els seus representats (mitjan莽ant de correus electr貌nics o tel猫fon) sobre聽subvencions o ajuts.聽Aix貌 ha passat moltes vegades amb la situaci贸 de pand猫mia COVID-19, ja que han tingut en tot moment informats els seus protegits de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com d猫iem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al聽Col路legi Oficial de Gestors Administratius聽de la seva 脿rea geogr脿fica.聽Com a obligaci贸 principals, s’exigeix ser espanyol o tenir la resid猫ncia espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitaci贸 judicial i (aix貌 potser 茅s el m茅s curi贸s) un聽t铆tol en Econ貌miques, Dret, Pol铆tiques o Empresarials.聽Aix铆 doncs, s’han de aprovar les proves obligat貌ries indicades per l’Administraci贸, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligat貌ries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut貌nom.

En refer猫ncia a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a聽persona f铆sica, Tot i aix貌 es pot valer de personal contractat per ajudar-lo.聽La gestoria ha de comptar igualment amb una聽seu f铆sica.聽En cas de alteraci贸 de domicili social, s’ha de advertir r脿pidament al Col路legi Professional corresponent.聽Aix铆 mateix, si es realitz茅s qualsevol gesti贸 a fora de del local, ho hauria de notar al Col路legi.聽Aix铆 que, poden comptar amb un聽煤nic despatx auxiliar, tot i qu猫 es poden disposar despatxos complementaris de gestors associats.

Converg猫ncia entre gestories, assessories i despatxos jur铆dics

Efectivament, un聽despatx jur铆dic聽tamb茅 pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem tractat abans.聽Per貌, com tamb茅 hem tractat, en cas de comptar amb una implicaci贸 puntual jur铆dica, els gestors/assessors ens posaran a l鈥檃cte en contacte amb un advocat o un notari.