Gestoria en Santa Margalida

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Santa Margalida, emplaçada a Illes Balears, actualment té 11537 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral РFiscal РJurídica

Una gestoria serveix per portar¬†serveis d‚Äôadministraci√≥¬†a empreses, pimes i aut√≤noms.¬†Aix√≠, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals.¬†A m√©s, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un¬†gestor col¬∑legiat.¬†Son, per aix√≤, una magnif√≠ca assist√®ncia a petites i mitjanes empreses, aix√≠ com a treballadors per compte propi¬†sense treballadors a c√†rrec.¬†Tantmateix, actuen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaraci√≥ d’impostos o qualsevol tipus de tr√†mit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Santa Margalida

Legalment, a l’article n√ļmero 1 de l’Estatut Org√†nic, segons el¬†Decret 424/1963 de l’1 de mar√߬†, delimita amb tota claredat all√≤ que √©s un gestor.¬†Es tracta d’un professional comanda de fer tr√†mits amb l’Administraci√≥, a canvi d’uns honoraris.¬†Queden excloses de la seva compet√®ncia, totes aquelles tasques que requereixin una t√®cnica jur√≠dica.¬†Aix√≤ no obstant, quan si calen aquests suports, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol¬∑licitar en cas de necessitar-ho.¬†Aix√≤ √©s aix√≠, principalment en¬†her√®ncies, acomiadaments improcedents o reclamacions¬†.

En conclusi√≥, un gestor el que far√† per nosaltres ser√†, a mode d‚Äôexemple, renovar el nostre perm√≠s de conduir, tramitar una¬†llic√®ncia municipal¬†, inscriure al¬†Registre de la Propietat el¬†nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius.¬†I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregar√† [d‚Äôigual manera de presentaci√≥ de la declaraci√≥ trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaraci√≥ anual de la renda , impost sobre la renda de les persones f√≠siques (IRPF).¬†Tamb√© ens donar√† d’alta a la¬†Seguretat Social¬†i a l’impost sobre activitats econ√≤miques (IAE). A m√©s d‚Äôaltres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Santa Margalida

Tot i que una gestoria normalment a m√©s assisteix, cal recalcar una s√®rie de difer√®ncies.¬†En aquest cas, la part d‚Äüassessoria d‚Äüaquest tipus d‚Äüorganitzacions s‚Äüencarrega de d‚Äôafers fiscal i laboral.¬†En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels¬†tr√†mits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i¬†facturaci√≥ d’un negoci, la gesti√≥ d’empreses, l’alta o baixa d’aut√≤noms i la¬†representaci√≥ legal¬†de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjan√ßant burofax).

I, per indagar una mica m√©s les difer√®ncies, cal dir que la funci√≥ b√†sica d’una assessoria radica a assistir les¬†millors opcions als clients¬†en un tema concret.¬†Les carpetes m√©s rellevants s√≥n la fiscal, la laboral i la comptable.¬†Aix√≠, usualment els assessors solen mantenir una comunicaci√≥ fixa amb els seus clients (mitjan√ßant de correus electr√≤nics o tel√®fon) referent a¬†subvencions o ajuts.¬†Aix√≤ ha passat principalment amb la situaci√≥ de pand√®mia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apunt√†vem m√©s amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al¬†Col¬∑legi Oficial de Gestors Administratius¬†de la seva √†rea geogr√†fica.¬†Com a obligaci√≥ determinant, cal ser espanyol o tenir la resid√®ncia espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitaci√≥ judicial i (aix√≤ potser √©s el m√©s elemental) un¬†t√≠tol en Econ√≤miques, Dret, Pol√≠tiques o Empresarials.¬†Aleshores, s’han de passar les proves necess√†ries plantejades per l’Administraci√≥, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necess√†ries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari aut√≤nom.

Quant a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a¬†persona f√≠sica, Aix√≤ no obstant es pot valer de personal en n√≤mina per ajudar-lo.¬†La gestoria ha de comptar indistintament amb una¬†seu f√≠sica.¬†En cas de modificar de domicili social, s’ha de declarar a tot c√≥rrer al Col¬∑legi Professional que toqui.¬†Addicionalment, si es realitz√©s qualsevol gesti√≥ a fora de la seu, ho hauria de comunicar al Col¬∑legi.¬†En conseq√ľ√®ncia, poden comptar amb un¬†√ļnic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos addicionals de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem ressenyat més amunt. Per això, com també hem descrit, en cas de comptar amb una assistència puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a tot córrer en contacte amb un advocat o un notari.